جزئیات بیشتر

معرفی همایش

بیماری های مجاری هوایی و بافت بینابینی ریوی از شایعترین بیماریهای رایج در جامعه می باشد که با وجود آلودگی هوا ، مصرف سیگار ، و مواد مخدر و ریزگردها شایع می باشد . آشنایی پزشکان و پرسنل پزشکی با آخرین یافته های علمی در مورد این موضوعات می تواند در کنترل و درمان کمک شایانی کند.

جزئیات بیشتر

تاریخ های مهم

تاریخ برگزاری همایش :
23 لغایت 25 آبان ماه 1397 مصادف با 14 تا 16 نوامبر 
  • آخرین مهلت ارسال چکیده مقالات : 1 مرداد 1397
  • آخرین مهلت ارسال اصل مقالات : 15 شهریور 1397
  • آخرین مهلت ثبت نام در همایش 1 آبان 1397